Giới thiệu

BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI – MIC

Năm 2021, MIC tiếp tục ghi dấu ấn từ sự tăng trưởng ấn tượng của nghiệp vụ bảo hiểm con người với doanh thu 953 tỷ đồng, tăng trưởng 79%; nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải ghi nhận doanh thu 568 tỷ đồng, tăng trưởng 115%; doanh thu nghiệp vụ tài sản kỹ thuật 904 tỷ đồng, tăng trưởng 28%…

– Được sáng lập bởi các cổ đông có yếu tố quân đội như: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Hóa dầu Quân đội, Công ty Xây Dựng 319, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty tài chính dầu khí, Công ty CP đầu tư và Phát triển công nghệ cao, …Trong đó Ngân hàng TMCP Quân đội là cổ đông chi phối. Bảo hiểm Quân Đội MIC là công ty bảo hiểm nằm trong số 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm như: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm dự án xây dựng – lắp đặt, bảo hiểm sức khỏe con người, bảo hiểm xe ô tô – xe máy, bảo hiểm hàng hải, …

Xem thêm
Album

Hình ảnh

Hình ảnh trung tâm

Hình ảnh trung tâm

Hình ảnh trung tâm

Hình ảnh trung tâm

Hình ảnh trung tâm

Hình ảnh trung tâm

Hình ảnh trung tâm

Hình ảnh trung tâm